ETM Persoonsgebonden Begeleiding

 

 

 

 

 

 

 

Persoonsgebonden Begeleiding is een kleine organisatie voor persoonlijke begeleiding voor jongeren en jongvolwassenen. Je kunt bij ons terecht als je tegen problemen aanloopt en merkt dat je leven niet gaat zoals jij het zou willen.

 

Het maakt niet uit of het nu gaat om hulp bij uitkeringen, wonen, werk, dagbesteding, financiën, school. Welk probleem dan ook, wij zullen ons best voor je doen.

 

Jij staat centraal

 

 

ETM Persoonsgebonden Begeleidingbegeleiding levert in Overijssel en de Achterhoek ondersteuning aan zelfstandig wonende cliënten. De inhoud en hoeveelheid van de ondersteuning is afhankelijk van de mogelijkheden en wensen van de cliënt en variëert van eens per we tot meerdere keren per week

De meeste cliënten huren zelf een woonruimte van de woningbouwvereniging. Of wonen nog bij hun ouders thuis.

De doelgroep bestaat uit jongens en meisjes, mannen en vrouwen met complexe problemen van uiteenlopende aard. Hun wens is volwaardig en op eigen wijze deel te nemen aan de maatschappij. De problemen die zij hierbij ondervinden zijn meestal niet eenvoudig op te lossen. Gedurende het proces van begeleiding wordt duidelijk waar zij tegenaan lopen bij het deelnemen aan het maatschappelijke verkeer. De begeleidingsstijl is erop gericht de cliënten die ondersteuning te geven die nodig is, om hen tevreden te laten zijn met het eigen bestaan.

Cliënten gaan naar school of hebben een betaalde baan in het vrije bedrijf al of niet met ondersteuning van een ambulant begeleider van ETM. Er zijn ook cliënten die gebruik maken van onze dagbestedingsplekken in de regio of vrijwilligerswerk doen.

ETM Persoonsgebonden Begeleiding is een vernieuwende organisatie voor (jong) volwassenen met sociaal-emotionele ontwikkelingsachterstanden en/ of psychiatrische problematiek. Geen eindeloze wachtlijsten of doolhoven van hulpverlening, maar gewoon volgens onze baanbrekende directe aanpak.

 Natuurlijk kunnen wij niet alles alleen en werken daarom samen met verschillende anderen

 

Hoe zien wij die samenwerking......

 

 

Verder
Top | edo@etmpgb.nl